Våra tjänster

Fuktskador/vattenskador


Fuktskador är ett vanligt problem i våra bostäder och kommersiella lokaler. Allt från kondensproblem som orsakar mögelskador till vattenfyllda källare. Skadorna kan ofta få stora konsekvenser om de inte upptäcks i tid. Med hjälp av den senaste utrustningen inom tork- och mätteknik i kombination med våra kompetenta fukttekniker kan skadorna upptäckas redan i ett tidigt skede. På så sätt kan man begränsa skadans storlek.

Vi hjälper dig med:

 • Fuktmätningar

 • Torkningar

 • Rivningsarbeten

 • Fasta installationer av avfuktare i tex. krypgrund, vindar, arkiv t ex.

 

Brandskador


Sanering efter brandskador kan vara allt från enklare sot-/ rökskador till nedbrunna hus. En brandskada är för den drabbade ofta en dramatisk händelse i många avseenden. Därför lyssnar vi alltid på kundens behov och gör allt vi kan för att tillgodose den drabbades önskemål. 

Vi hjälper dig med:

 • Lösa alternativt boende

 • Flytthjälp

 • Sanering av fastighet och lös egendom

 • Kontakt med underentreprenörer

Byggnation/renovering

Vi hjälper dig med:

 • Utbyggnad eller ombyggnation

 • Kök & badrum

 • Altan

 • Övrig renovering

Slipning av betonggolv


I samband med en vattenskada utför vi ofta slipning av betonggolv, allt för att effektivisera torkningen och avlägsna eventuella föroreningar som uppkommit pga vattenskadan.
Vi har även den utbildning som krävs för att jobba med härdplastprodukter. Dessa produkter lämpar sig väl för målning i nedanstående utrymmen.

Vi hjälper dig med slipning och ytbehandling av:

 • Garagegolv

 • Källargolv

 • Tvättstugor

 • Korridorer

 • Lokaler

Luktsanering


Dålig inomhusmiljö är ett problem som drabbar allt fler fastigheter. Problemen kan uppstå i samband med fukt, dålig ventilation, emissioner från byggmaterial m.m. Oavsett skadans storlek kan vi hjälpa till så att du gör de rätta åtgärderna för att komma till rätta med problemen. Vi är auktoriserade provtagare och samarbetar med Pegasus Lab.

Klottersanering/fasadtvätt


Med hjälp av effektiva och miljögodkända kemikalier tillsammans med hetvattentvätt kan vi ta bort klotter på de flesta fasader.

Copyright © 2020   Svea Skadekontroll AB     Norra Mosvägen 7 B, 692 71 KUMLA